Seminarium UDT, PTS – Kraków

dot-info po sem UDT 2010-mini2Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie wraz z Polskim Towarzystwem Spawalniczym Oddział w Krakowie zorganizowali tradycyjnie jak co roku w dniu 17 czerwca 2010 seminarium naukowo techniczne pt:

"Korozja połączeń spawanych i jej wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych".

Miejsce organizacji seminarium: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie, ul. Rydla 50.

 

 

dot-info po sem UDT 2010-mini

W trakcie seminarium wygłoszono następujące referaty:

- "Rodzaje korozji i jej wpływ na uszkodzenia kotłów energetycznych"
- mgr inż. Jerzy Dobosiewicz Pro Novum Sp z o.o.

-"Napawanie elementów kotłów do spalania odpadów warstwami odpornymi na korozję"
- dr inż. Janusz Adamiec Politechnika Śląska

- "Problemy uszkodzeń korozyjnych instalacji w przemyśle chemicznym"
- mgr inż. Sławomir Parzych AGH

- "Pękanie korozyjne stali niestopowych i stopowych"
- prof.dr.hab.inż.Edmund Tasak AGH

- "Kwalifikowanie technologii napawania wg PN EN ISO 15614-7"
- mgr inż. Jerzy Koza UDT Oddział w Krakowie.

- Dyskusja uczestników, wręczenie zaświadczeń o uczestniczeniu w seminarium;

W seminarium udział wzięło 80 osób reprezentujących przedsiębiorstwa oraz ośrodki naukowo-techniczne z całego kraju. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom seminarium.

 

Andrzej Zborowski

Przewodniczący PTS
Oddział w Krakowie