Studia podyplomowe "Materiały dla energetyki i ich łączenie"


Polskie spółki energetyczne deklarują znaczne inwestycje strukturalne: PGE zamierza zainwestować 30 mld euro do 2025 roku, zaś Tauron ponad 12 mld euro do 2020 r. Planowane na lata 2011-2015 i dalej 2016-2020 i 2021-2025 inwestycje w same sieci przesyłowe szacuje się na 22,6 mld zł.

Żródło: wnp.pl

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do uzyskania wiadomości i umiejętności uprawniających do podjęcia pracy w przemyśle energetycznym na stanowiskach: inspektor ds. jakości, inżynier technolog, inżynier produkcji, lider projektu, mistrz wytwarzania komponentów dla energetyki, inżynier utrzymania ruchu urządzeń dla energetyki, spawalnik (po uzyskaniu tytułu IWE).

 Absolwenci studiów podyplomowych „Materiały dla energetyki i ich łączenie" spełniają nowoczesne wymagania zawodowe stawiane kadrze inżynierów w przemyśle energetycznym. Na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej nabywają wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • wymagań stawianych materiałom żarowytrzymałym i żaroodpornym
  • technologiom ich przetwarzania
  • wiedza z zakresu dyrektywy ciśnieniowej
  • norm zharmonizowanych EN 12952, EN 13445 oraz EN 13480 oraz
  • przepisów WUDT, Ad2000 i ASME

Interdyscyplinarność problematyki związanej z materiałami dla energetyki i ich przetwarzania powoduje, że absolwenci łączą wiedzę inżynierską z umiejętnościami kierowania zespołami pracowniczymi.

Ulotka informacyjna