III Międzynarodowa Konferencja N-T POWERWELDING - 2013

Nowe materiały, technologie wykonania oraz badania stali żarowytrzymałych dla energetyki pracujące w zakresie temperatur do 700°C.

Jubileusz XX – lecia Polskiego Towarzystwa Spawalniczego

foto-hotel


Termin konferencji:  3-4.10.2013

Miejsce konferencji:  hotel Ostaniec, k. Kroczyc.

Koszt uczestnictwa: 1.150 PLN.

 

Organizatorzy:

RAFAKO SA Racibórz

Polskie Towarzystwo Spawalnicze Gliwice


 Szanowni Państwo

RAFAKO S.A wraz z Polskim Towarzystwem Spawalniczym jest kolejny raz organizatorem międzynarodowej konferencji spawalniczej POWERWELDING - 2013.
Konferencja została zaplanowana jako kontynuacja dotychczasowego cyklu konferencji w Rudach Raciborskich oraz POWERWELDING – 2010 i 2011.
Udział w konferencji - z prezentacją doświadczeń, wyników badań – potwierdzili przedstawiciele takich jednostek naukowo-badawczych jak: AGH Kraków, Instytutu Metalurgii śelaza Gliwice, Instytutu Spawalnictwa Gliwice, Politechniki Opolskiej, Politechniki Śląskiej, przedstawiciele wytwórców materiałów podstawowych i spawalniczych, m.in. Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation i Böhler Thyssen Schweisstechnik.
Konferencja adresowana jest do wytwórców urządzeń kotłowych, producentów zaawansowanych materiałów żarowytrzymałych, materiałów spawalniczych, instytutów badawczych oraz użytkowników krajowych elektrowni zawodowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w przedmiotowej konferencji Naukowo-Technicznej poświęconej m. innymi:
- perspektywom rozwoju krajowej energet z uwzględnieniem procesów wytwarzania oraz badań elementów ciśnieniowych kotłów,
- wynikom wdrażania nowych generacji żarowytrzymałych stali, bainitycznych martenzytycznych oraz nadstopów niklu,
- doskonaleniu procesów spawania, gięcia, obróbki cieplnej oraz badań nowych materiałów żarowytrzymałych,
- ocenie własności użytkowych elementów przeznaczonych dla kotły o nadkrytycznych parametrach pracy pracujących w temperaturze do 700°C.
Konferencja będzie także inspiracją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania efektywnych kontaktów biznesowych.

 

WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI

 

03. 10. 2013   -   czwartek

 

11.30 - 13.00     Rejestracja uczestników konferencji oraz obiad

13.00 - 13.15     Otwarcie konferencji, referat okolicznościowy na XX-lecie PTS

 

Sesja I

13:15 - 16:00

Jerzy Pasternak, Stanisław Fudali - RAFAKO SA Racibórz, Adam Hernas – Politechnika Śląska
Charakterystyka struktury i własności nowych stali żarowytrzymałych przeznaczonych na elementy ciśnieniowe kotłów o nadkrytycznych parametrach pracy

Roman Kuziak, M. Hojny - IMŻ Gliwice
Optymalizacja składu chemicznego i technologii wytwarzania nowoczesnych stali bainitycznych stosowanych na elementy komory paleniskowej kotłów do pracy w warunkach nadkrytycznych

Janusz Dobrzański – IMŻ Gliwice:
Analiza przyczyn występowania pęknięć w złączach spawanych elementów ścian szczelnych komory parownika kotłów o nadkrytycznych parametrach pracy wykonanych z niskostopowej stali bainitycznej nowej generacji

Janusz Adamiec - Politechnika Śląska, Wojciech Gawrysiuk, Michał Więcek – Energoinstal S.A.
Nowe możliwości spawania hybrydowego laser + MAG paneli ścian szczelnych

Wojciech Gawrysiuk, Michał Więcek - Energoinstal S.A, Janusz Adamiec - Politechnika Śląska
Próby spawania ścian szczelnych ze stali 7CrMoVTiB 10-10 (T/P24) przy wykorzystaniu 
technologii hybrydowej laser + MAG

 

16:00 - 16:20     Przerwa na kawę

 

Sesja II

16:20 - 19:00

Tadeusz Chmielniak, Andrzej Rusin – Politechnika Śląska, Janusz Dobrzański – IMŻ Gliwice
Badania stali X12CrMoWVNbN10-1-1 w aspekcie możliwości zastosowania na wirniki turbin parowych bloków energetycznych na parametry nadkrytyczne

Hidenori Ogawa - Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation
Stress relief cracking susceptibility of 23Cr-45Ni-7W alloy for advanced high efficient power plant

Marek Blicharski - AGH Kraków, Ludwik Kusiński – SEFAKO Sędziszów
Stale austenityczne odporne na pełzanie

Krzysztof Pańcikiewicz, Edmund Tasak - AGH Kraków, Benedykt Ślązak – METRODE Welding Consumables
Właściwości mechaniczne i mikrostruktura stopiwa EPRI P87

Janusz Dobrzański, Adam Zieliński – IMŻ Gliwice
Austenityczne stale w gatunkach Super 304H i HR3C na elementy części ciśnieniowej kotłów bloków energetycznych o nadkrytycznych parametrach pracy

Marek Pronobis, Wacław Wojnar – Politechnika Śląska
Zagrożenia wynikające z procesu eksfoliacji powstałej w przegrzewaczach pary

 

18.40 – 19.00     Prezentacja firm

 

20:00                 Uroczysta kolacja z programem artystycznym

 


 

 04. 10. 2013   -   piątek

 

7.30 - 8.45     Śniadanie

 

Sesja III 

9:00 - 11:00

Tadeusz Łagoda – Politechnika Opolska
Uwzględnienie karbu geometrycznego i strukturalnego przy wyznaczaniu trwałości zmęczeniowych złączy spawanych

Marian Zeman, Sylwester Blacha – Instytut Spawalnictwa Gliwice
Wpływ cykli cieplnych spawania na strukturę i własności SWC nowoczesnej stali PB2 (9%Cr-1,5%Mo-1,3%Co-0,2%V z Nb, B, N)

Tomasz Kik – CRASH VIRTUAL ENG. Marek Slovacek MECAS ESI, VUT Brno
Analiza numeryczna procesów spawania jako wsparcie techniczne projektowania w energetyce

Marek Slováček MECAS ESI, VUT Brno, Jiri Kovarik, Josef Tejc, MECAS ESI, Plzeň
Using of welding virtual numerical simulation for martensitic stainless steels

Marek Slováček MECAS ESI, VUT Brno, Jiri Kovarik Josef Tejc, MECAS ESI, Plzeň
Using of welding virtual numerical simulation for austenitic stainless steels

 

11:00 – 11:20      Przerwa na kawę

 

Sesja IV

11:20 - 13:00

Mariusz Łucki, Sylweriusz Brzuska – UDT Warszawa
Badania nieniszczące złącz spawanych w praktyce dozorowej

Henryk Bijok, Łukasz Kowal, Janusz Adamiec - Politechnika Śląska
Spawanie laserowe rur ożebrowanych ze stali austenitycznych

Janusz Dobrzański, Hanna Paszkowska:
Wpływ temperatury i naprężenia na mikrostrukturę i właściwości martenzytycznych stali wysokochromowych X10CrMoVNb9-1 i X12CrCoWVNb12-2-2.

Janusz Dobrzański, M. Dziuba-Kałuża - IMŻ Gliwice
Ocena przydatności do eksploatacji złączy spawanych elementów krytycznych z niskostopowych stali Cr-Mo i Cr-Mo-V, dysponowane do pracy poza obliczeniowym czasem pracy, na podstawie badań właściwości mechanicznych i mikrostruktury

 

13:00 – 13:15     Podsumowanie konferencji oraz otwarty panel dyskusyjny.
                         Komunikaty organizacyjne i techniczne.

 

13:20                Zakończenie konferencji i obiad

 

foto-program

 

Terminy istotne w organizacji konferencji:

15. 07. 2013  -   przesłanie pełnej treści referatu

31. 08. 2013  -   wniesienie opłaty konferencyjnej z rejestracją uczestników konferencji

 

ADRESY DO KORESPONDENCJI / Nr KONTA

 

RAFAKO SA

470400 Racibórz ul. Łąkowa 33

dr inż. Jerzy Pasternak

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Polskie Towarzystwo Spawalnicze

Gliwice

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

KONTO: Polskie Towarzystwo Spawalnicze

ul. Bł. Czesława 16/18; 44-100 Gliwice

Bank: Getin Noble Bank S.A. Oddział w Gliwicach

nr konta: 27 1560 1081 0000 9040 0003 5977