Seminarium "Zagadnienia technologiczno - materiałowe w procesach spajania stali wysokostopowych ..."

akademia-udtUrząd Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie wraz z Polskim Towarzystwem Spawalniczym Oddział w Krakowie w dniu 13 czewrwca 2014 zorganizowali seminarium pt:

„Zagadnienia technologiczno - materiałowe w procesach spajania stali wysokostopowych stosowanych w budowie urządzeń podlegających dozorowi technicznemu”

 

  

Miejsce organizacji seminarium: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie, ul. Rydla 50

Program seminarium obejmował następujące referaty:

- Wybrane problemy pękania złączy spawanych stali eksploatowanych w podwyższonych temperaturach - prof. Dr hab. inż. Edmund Tasak AGH

- Wpływ jakości spoin na korozję stali kwasoodpornych - Dr inż. Tuz Lechosłąw AGH

- Stale typu duplex zalecenia dotyczące procesu spawania, kwalifikowania technologii spawania, pomiaru zawartości ferrytu - mgr inż. Arkadiusz Makówka UDT

- Monitoring spawalniczy, urządzenia spawalnicze z zasilaniem akumulatorowym firmy Lorch - dr inż. Marek Węglowski - Rywal RHC

- Zmiany w egzaminowaniu spawaczy w oparciu o normę PN EN ISO 9606-1:2014 - mgr inż. Arkadiusz Makówka UDT  

 

UDT-13-06-2014

 

Wykładowcy: Wyżej wymienione osoby są ekspertami z Urzędu Dozoru Technicznego oraz Polskiego Towarzystwa Spawalniczego, na co dzień zajmującymi się zagadnieniami objętymi zakresem seminarium.

W seminarum udział wzięło 50 osób z przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych z całego kraju.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udzial w seminarium.

 

Andrzej Zborowski

Polskie Towarzystwo Spawalnicze