Seminarium „Wybrane zagadnienia dotyczące połączeń spawanych przy wytwarzaniu i naprawie urządzeń technicznych”

Krakow-06-2016-250Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie wraz z Polskim Towarzystwem Spawalniczym Oddział w Krakowie w dniu 17 czerwca 2016 r zorganizowali  seminarium naukowo-techniczne pt:

 

„Wybrane zagadnienia dotyczące połączeń spawanych
przy wytwarzaniu i naprawie urządzeń technicznych”

 

 

 

Program seminarium obejmował następujące referaty:

– Prof. dr hab. inż. Janusz Adamiec, Politechnika Śląska: "Spawanie laserowe rur wymienników ciepła";

– Mgr inż. Hubert Padula, MSR Gryfia: "Nadzorowanie i kontrola jakości prac spawalniczych przy budowie Gazoportu";

– Mgr inż. Arkadiusz Makówka, UDT: "Zmiany dotyczące kwalifikowania technologii spawania w oparciu o normę PN EN ISO 15614-1”;

– Mgr inż. Paweł Urbańczyk, UDT: „Wpływ czasu obróbki cieplnej po spawaniu na właściwości jednorodnego złącza spawanego stali T91”;

– Dr inż. Lechosław Tuz, AGH: "Zrobotyzowane spawanie stali i napawanie stali niestopowych stopowymi - analiza przypadku”;

12:30 – Mgr inż. Krzysztof Pańcikiewicz, dr inż. Lechosław Tuz, AGH: "Problemy przy spawaniu stali o wysokiej wytrzymałości”;

– Mgr inż. Robert Lazik, ESAB Polska: "Nowości w urządzeniach spawalniczych ESAB";

 

Krakow-06-2016-700 

 

W seminarium udział wzięło 35 osób z przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych z całego kraju.

Uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w seminarium.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za obecność.

 

 

           Andrzej Zborowski

 

Polskie Towarzystwo Spawalnicze