Konferencja Powerwelding 2015 - Bełchatów

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna:

Nowe materiały hutnicze, technologie wykonania, procesy degradacji
i ocena trwałości elementów ciśnieniowych kotła

„POWERWELDING – 2015”

Bełchatów 5-8 październik 2015

Hotel Wodnik, Słok koło Bełchatowa

Zaproszenie     Ulotka    Formularz zgłoszeniowy    Komunikat nr 2

 


 

4-th International Conference of Science and Technology on: Wodnik, Slok near Belchatow

New materials for the power industry, manufacturing technology, degradation processes
and life assessment of boiler pressure components

 “POWERWELDING – 2015”

Conference dates: 5-8/10/2015

Venue: Hotel Wodnik, Slok near Belchatow

Invitation           Leaflet